Tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön

  • Hem
  • Tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön

Begreppet tillgänglighet inkluderar flera aspekter såsom fysisk, kommunikativ, informativ och psykosocial tillgänglighet.  I fråga om bostäder är det främst den fysiska tillgängligheten som är i fokus. Fysisk tillgänglighet handlar om hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med varierande funktionsförmåga.